Вино и подаръци
 • |
 • ВИНО +
 • |
 • ПОДАРЪЦИ И АКСЕСОАРИ +
 • |
 • Подаръчни комплекти +
 • |
 • АРТ ГАЛЕРИЯ +
 • |
 • Промоции +
 • |
 • Блог +
 • |
 • |
 • Доставка +

Условия за ползване

С натискане на бутона КУПИ, Вие декларирате , че сте на възраст над 18 години

Условия за ползване

 на електронен магазин www.maggywine.com

Уважаеми клиенти,

Моля запознайте се  внимателно с настоящите Oбщи Условия за ползване на електронен магазин www.maggywine.com.

Настоящите Общи Условия  уреждат взаимоотношенията между Вас и Зона Сървис ЕООД за извършването на покупки в електронния магазин www.maggywine.com и представляват договор за покупко-продажба между Вас и www.maggywine.com. Вие  сте длъжни да ги приемете и сте обвързан/а с тях от влизането до напускането на настоящия уебсайт. Зона Сървис ЕООД си запазва правото да променя и актуализира Общите условия без предварително предупреждение.

Алкохолни напитки и тютюневи изделия имат право да поръчват лица над осемнадесет (18) години!

Като използвате www.maggywine.com,  Вие декларирате и гарантирате, че имате навършени 18 години.

Ако не сте съгласни с настоящите Общи Условия, не използвайте нашия електронен магазин www.maggywine.com.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. "Продавач" - Зона Сървис ЕООД , предлагащо за продажба стоки и услуги в онлайн магазин www.maggywine.com

2. “Уебсайт”- уебсайт www.maggywine.com за онлайн продажба на стоки и услуги, предоставяни от Продавача.

3. "Потребител" - всеки, който е заредил в своя браузър Уебсайта www.maggywine.com.

4. „Клиент” - физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в Уебсайта и е съгласно с настоящите Общи Условия.

5. "Поръчка" - индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил или чрез функцията бърза поръчка за закупуване на стоки от www.maggywine.com, съгласно настоящите Общи Условия.

6. „Стоки и услуги“- Вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки,  Аксесоари и опаковки , предоставяни от Продавача .

 

7. „Клиентски профил” - информация за клиента предоставена от него при регистрирането му или при закупуване на стоки в Уебсайта , например: име, фамилия, адрес, телефон, е-mail и др.

ІІ. СОБСТВЕНИК, АВТОРСКИ ПРАВА

1. Собственик на Уебсайта maggywine.com : Зона Сървис ЕООД -  търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 202654997, ЕИН по ДДС BG202654997, със седалище и адрес на управление България, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ж.к. Златен рог, бл.5-В-72, представлявано от управителя Маргарита Панева; адрес за кореспонденция и отправяне на жалби България, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ж.к. Златен рог, бл.5-В-72, е-mail: sales@maggywine, телефон 0878023262 и 0896047813.

2. В съдържанието на Уебсайта maggywine.com са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни производители и търговци на вина и аксесоари и правата върху тези материали принадлежат на съответните собственици. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на Зона Сървис ЕООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от Убсайта maggywine.com единствено и само за лична употреба.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Продавачът не носи отговорност в случай, че посочената от производителя или дистрибутора информация за характеристиките на стоката е невярна или неточна.

3. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български левове с включен ДДС и не включва цена за доставка. По желание на клиента цените  могат да бъдат посочени в друга валута (EUR  или USD) като за целта тя трябва да бъде посочена в менюто за избор на валута.

4. Цените за доставка са посочени отделно и представляват сумата за доставка .

5. Не се начислява никаква допълнителна стойност при използване на предоставените от нас средства за комуникация.

6. Продавачът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Уебсайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Продавача.

7. Ползвателя / Купувача се задължава да обезщети Продавача за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия.

8. Ползвателя / Купувача да обезщети Продавача за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата в Уебсайта.

IV. КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ

1. Клиентският  профил се създава чрез натискане на бутона "Регистрация" и попълване на формуляра, в който  Уебсайтът изисква следната информацията за Клиента:

- Име

- Фамилия

-Телефон

-Адрес

- E-mail

- Парола

2. Когато Клиентът е физическо лице,  със заявяване на поръчка декларира, че приема общите условия и политиката за личните данни на магазина. Уебсайтът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.

3. Клиентът е отговорен за поддържането на своя профил и парола и за защитен достъп до своя компютър при използването на Уебсайта.

4. Чрез въвеждане на потребителско име и парола Клиентът има достъп до своя профил, което му дава възможност сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през Уебсайта, да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин от Уебсайта.

5. Клиентът е отговорен за всички дейности, които настъпват вследствие на използване на своята парола или профил.

6. Продавачът не носи отговорност за загуби или повреди, възникнали от неспазване на отговорностите и задълженията на Клиента, описани в Общите Условия.

7. Клиентът има възможност  да закупи продукт или използва услуги, предлагани от този Уебсайт, след като се регистрира и/или да предостави изисканата от Уебсайта информация. С въвеждането на каквато и да е информация на Уебсайта Клиентът заявява и гарантира, че:

- Е навършил 18 годишна възраст;

- Използва своята действителна самоличност;

- Предоставя само вярна, точна, настояща и пълна информация;

- Ще поддържа и своевременно актуализира информацията, която е предоставил, за да я запази като вярна, точна, настояща и пълна.

- Приема Общите условия за ползване на сайта и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

8. Комуникация с Уебсайта се осъществява електронно чрез меню "Контакти". Клиентът комуникира с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с Клиента чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на Уебсайта. С използването на Уебсайта, Клиентът се съгласява с това, че всички споразумения, бележки, оповестявания и друг вид комуникация, която ние предоставяме електронно, съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

V. ПАЗАРУВАНЕ

1. Преди да направи поръчка  Клиентът трябва да влезте в своя профил  чрез „Вход” или да избере опция "ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ".

2. Поръчка може да бъде направена, когато Клиентът избере даден продукт и кликне върху бутона "ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА" . Ще бъде отведен във "Вашата пазарска количка", където ще види продукта. Ако желае да добави още продукти, може да  кликнете на бутона "ПРОДЪЛЖИ С ПАЗАРУВАНЕТО" или да промени количеството чрез "+" и "-".

3. За да подаде своята поръчка Клиентът натиска бутон "ПОРЪЧКА".

4. Попълва точно и коректно данните на адреса за доставка.

5. За да продължи с пазаруването Клиентът трябва да приеме условията на Уебсайта като сложи отметка на "С потвърждение на поръчката Вие приемате нашите Условия за ползване и Политика за личните данни".

6. С натискане на  бутон "СЛЕДВАЩА СТЪПКА"  Клиентът  избира начина на плащане и доставка. Появява се прозорец "РЕВЮ" , където Клиентът може да види всички данни и суми по направената от него поръчка.

7. С натискане на  бутон "ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА"  , Клиентът отива на страница "ПОРЪЧКА-ФИНАЛЕН",  където са изписани всички данни за поръчката- номер на поръчката, сума, начин на плащане и доставка.

8. При посочени непълни и/или неверени данни при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Уебсайта не възниква задължение за нейното изпълнение.

9. Уебсайтът приема Поръчката за покупка чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента с данните на поръчката.

10. При изчерпана наличност Продавачът уведомява Клиента по регистрирания от него е-mail или телефон. Продавачът ще възстанови стойността на поръчаните стоки, в случай, че е извършено плащане по банков път или чрез Pay Pall или ще промени поръчката по желание на Клиента.

11. Уебсайтът изпраща допълнително съобщение и уведомява Клиента при промяна статуса на поръчката.

12. Зона Сървис ЕООД не е производител или вносител на предлаганите стоки в www.maggywine.com и не гарантира постоянната им  наличност.

13. Продавачът си запазва правото да променя без предупреждение цените и наличностите на продуктите и услугите предлагани в Уебсайта.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Цена за всички доставки на територията на България и ЕС се изчислява в реално време и се калкулира в сумата на поръчката.

2. За доставка извън територията на България и ЕС, както и за специфични зони на ЕС, се прилагат допълнителни условия. Моля свържете се с нас чрез меню "Контакт".

3. Поръчка с Наложен Платеж е валидна само за територията на България.

4. При заплащане с дебитна/кредитна карта, Pay Pall или с Банков Превод, всички разходи за доставка се включват в сумата на поръчката и се заплащат от Клиента в момента на извършване на плащането на поръчката.

5. Срокове за доставка:

- За територията на България - до 3 работни дни

- За доставки в ЕС доставки - до 6 работни дни, в зависимост от зоната на доставка.

6. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи.

7. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

8. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението.

9. Стоката се доставя в транспортна опаковка, съобразена с вида ѝ.

10. Клиентът носи отговорност за спазването на законодателството на държавата, на чиято територия  пребивава и получава закупените от Уебсайта стоки, както и да заплаща местните държавни такси и мита.

11. Продавача не носи отговорност при рестрикции и допълнителни такси, наложени от местното за Купувача законодателство

VII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Клиентът може да заплати сумата по направената от него поръчка по един от следните начини:

- Наложен Платеж

- Pay Pall

- Банков Превод по  посочената в Уебсайта банкова сметка на Продавача

- Дебитна/Кредитна карта

2. В случай , че Клиента заплаща стоките чрез Дебитна/Кредитна карта, Pay Pall или чрез Банков Превод, то стоките се изпращат към получателя само и единствено след получаване на плащането в банковата сметка на Продавача.

3. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), приемайки настоящите Общи Условия, изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките при плащане чрез Дебитна/Кредитна карта , Pay Pall или чрез Банков Превод.

VIII. Политика за рекламации, отказ от направени поръчки, връщане на стоки и обезщетяване на Клиента 

1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14(четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката.

2. В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, следва да информира Продавача чрез меню "Контакт" или да изпрати Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, и след потвърждение от страна на Продавача за получен Формуляр, да върне стоката с ненарушена цялост. Продавачът е задължен да възстанови на Клиента в пълен размер платените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При необходимост от връщане/възстановяване на средства, сумата се възстановява по сметката, от която е направено/наредено плащането.  От сумата, която Клиента е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Продавача.

 

Приложение № 6

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,в сила от 25.07.2014 г.)

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До

Зона Сървис ЕООД

България

Обл.Ямбол, гр.Ямбол 8600

Ж.к. Златен рог бл.5-В-72

e-mail: sales@maggywine.com

 

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

.............................................................................................................................................

– Поръчано на*/получено на*..........................................................................................

– Име на потребителя/ите.................................................................................................

– Адрес на потребителя/ите..............................................................................................

– Подпис на потребителя/ите ...........................................................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

 

 

 3. Правото на отказ по т.1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Продавачът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (храни и напитки);

- за всяка, поръчана от Клиента стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените й характеристики;

- при загуба на документи за доставка на поръчката

4. Клиентът се задължава да съхранява получените от Уебсайта стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по т.1.

5. Клиентът има право да направи рекламация при следните случаи: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения обем, цена или с обявената търговска марка. Извън тях клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

6. В случай на рекламация Клиентът уведомява Продавача чрез съобщение от меню "Рекламации" или в писмен вид.

7. Рекламацията се предявява до 14 дни след получаване  на стоката.

8. При предявяване на рекламация Клиентът може да претендира за:  връщане на продукта и възстановяване на заплатената от него сума; заменяне на стоката с нова;

9. В случай, че Клиентът претендира за  връщане на продукта и възстановяване на заплатената от него сума,  Продавачът  изплаща сумата (невключваща транспорта) не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която потребителят е направил рекламация, по сметката, от която е направено/наредено плащането или посочена от Клиента.

10. В случай, че Клиентът претендира за заменяне на стоката с нова, Продавачът заменя стоката в срок от 7 дни от датата на получаване на върнатата стока, или възстановява платената сума, ако междувременно продуктът е изчерпан.

11. Връщането, подмяната на стоки или възстановяването на заплатената от Клиента сума става само ако същите бъдат върнати в запазена оригинална опаковка и добър търговски вид, неизползвани, с оставени на местата им етикети.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

Запознайте се с нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на следния уеб адрес: http://maggywine.com/page/2/zashtita-na-lichnite-danni.html